Emissies naar de lucht

Diensten
- Emissiemetingen (stack tests) met een mobiel laboratorium.
- Uitbesteding van EU emissiehandel (monitoring, rapportage,handel in rechten).
- Hulp bij emissiereductie en plant performance optimalisatie.
- Hulp bij vergunningverlening (milieuvergunning, EU emissiehandel vergunning).

Producten
- Emissiemodellen: computermodellen waarmee de emissie continu wordt berekend.
- Emissieregistratiesystemen waarmee automatisch dag/week/maand en jaartotalen worden berekend.

Onze klanten
E-sector, olie- en gaswinning, raffinage, (petro)chemie en aanverwante energie-intensieve sectoren.

Wat kunt u van ons verwachten
Onze naam is ons motto: wij nemen de zorg voor emissies over van onze klanten.

Klanten besteden de zorg voor emissies aan ons uit op basis van langlopende contracten en verwachten dat wij hen als partner bijstaan, ook voor vragen omtrent vergunningverlening, emissiereductie en performance optimalisatie.